"Pal"
-
Novell/Puig Design
2007
Premi Disseny Reciclatge CCR 2009