serveis_servicios_services
galeria_galería_gallery
trajectòria_trayectoria_career history
contacte_contacto_contact

Josep Puig
Terrassa (Barcelona)1959
Dissenyador Industrial per Elisava
Escola superior de Diseny l'any 1980.
Títol de Tècnic Superior en
Arts Plàstiques i Disseny l'any 1982.
Soci de l'ADI FAD. Associació de
Disseny Industrial del FAD. Vocal de
la Junta Rectora 85-87 / 97-99 / 07-09
Fundador del grup de disseny
experimental TRANSATLÀNTIC (1984-1989)
juntament amb Ramon Benedito i
Lluís Morillas.
NOVELL/PUIG DESIGN, 92-09.
PUIG[i]CABEZA DESIGN 2010.

Josep Puig
Terrassa (Barcelona)1959
Diseñador Industrial por Elisava
Escuela superior de Diseño en 1980.
Título de Técnico Superior en
Artes Plásticas y Diseño en 1982.
Socio de ADI FAD. Asociación de
Diseño Industrial del FAD. Vocal de
la Junta Rectora 85-87 / 97-99 / 07-09
Fundador del grupo de diseño experimental TRANSATLÀNTIC (84-89) junto a Ramon
Benedito y Lluís Morillas.
NOVELL/PUIG DESIGN, 92-09.
PUIG[i]CABEZA DESIGN 2010.

Josep Puig
Terrassa (Barcelona) 1959
Qualified in Industrial Design at Elisava
Escola Superior de Disseny in 1980.
Advanced qualification in Plastic Arts
and Design, 1982. Member of ADI FAD,
Industrial Design for Development of Decorative
Arts association, Member of the
Governing Board 85-87 / 97-99 / 07-09
Cofounder of the experimental design
group TRANSATLÀNTIC (84-89) with
Ramon Benedito and Lluís Morillas.
NOVELL/PUIG DESIGN, 1992-2009.
PUIG[i]CABEZA DESIGN 2010.

Premis
Medalla ADI 1981 /
BIMO Bilbao 1984 /
Delta de Plata ADI FAD 1986 /
Expo/Optica Madrid 1987 /
Expo/Optica Madrid 1988 /
Selecció Delta ADI FAD 1990 /
Selecció Delta ADI FAD 1993 /
Selecció Delta ADI FAD 1997 /
Lualdi Porte Milà 1997 /
Idea Evert Bolònia 1998 /
Delta de Plata ADI FAD 2001 /
Delta de Plata ADI FAD 2005 /
Segón Premi de Disseny
FUDECU Albacete 2007 /
Premi Disseny per el Reciclatje.
Categoria Projecte. CCR 2009 /
Selecció Delta ADI FAD 2009.
Premios
Medalla ADI 1981 /
BIMO Bilbao 1984 /
Delta de Plata ADI FAD 1986 /
Expo/Optica Madrid 1987 /
Expo/Optica Madrid 1988 /
Selección Delta ADI FAD 1990 /
Selección Delta ADI FAD 1993 /
Selección Delta ADI FAD 1997 /
Lualdi Porte Milán 1997 /
Idea Evert Bolonia 1998 /
Delta de Plata ADI FAD 2001 /
Delta de Plata ADI FAD 2005 /
Segundo Premio de Diseño
FUDECU Albacete 2007 /
Premio Diseño para el Reciclaje. Categoría Proyecto. CCR 2009 /
Selección Delta ADI FAD 2009.

Awards
Medal, ADI 1981 /
BIMO Bilbao 1984 /
Silver Delta, ADI FAD 1986 /
International Optics and Optometry
Exhibition,
Madrid 1987 - 19
88 /
Delta Selection, ADI FAD 1990 /
Delta Selection, ADI FAD 1993 /
Delta Selection, 1997 /
Lualdi Porte, Milan 1997 /
Idea Evert, Bologna 1998 /
Silver Delta, ADI FAD 2001 /
Silver Delta, ADI FAD 2005 /
Second Prize for Design, FUDECU Albacete 07 /
Design for Recycling Award. Project Category,
Catalan Recycling Centre 2009 /
Delta Selection, ADI FAD 2009.

    Descargar CV completo.  
S